Biodiversiteit

Wij streven naar een – in alle opzichten – duurzame en natuurlijke bedrijfsvoering en een zo kort mogelijke keten. Streven naar een minimale externe input (krachtvoer, plastic, diesel) en verhoging van de biodiversiteit.

Herten zijn echte browsers, dat wil zeggen dat ze een deel van hun voedsel van hogerop halen, bladeren, takjes en vruchten van bomen zijn favoriet. Hiermee is hun voedsel zoekgebied groter en staan ze dichter bij de natuur dan andere landbouwhuisdieren. Ze zijn daarmee bij uitstek geschikt voor het integreren van landschap en natuur-inclusieve-kringlooplandbouw binnen een agrarisch bedrijf. 

Exploitatie van een evenwichtig boerenbedrijf: Passend in de omgeving en rekening houdend met de omgeving. Wij hebben een belangrijke rol in het leggen van verbinding met de omgeving en samenleving.

Wij zien ons zelf als rentmeester: het beheren van en investeren in karakteristiek particulier bezit in een karakteristiek coulisselandschap; Met oog voor cultuurhistorische waarde van gebouwen, erf en landschap, ontstaat meerwaarde door nieuwe maatschappelijke functies en worden de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbetert.

Herten zijn sterke en sobere dieren, ze zijn bijna nooit ziek en stellen weinig eisen. Ze zijn in tegenstelling tot andere landbouwhuisdieren veel minder gedomesticeerd. Hierdoor hebben de jaargetijden veel invloed op de dieren en daarmee ook op de werkzaamheden op de HertenHoeve. Zeker in de winter is het beheer van herten volkomen anders dan de reguliere veehouderijtakken. 

Herten passen zich gemakkelijk aan, aan een veranderende omgeving en hebben een enorm sterk groepsverband. Altijd gaat de groep voor het individu. Het succes van het individu is ondergeschikt aan het succes van de groep. Uiteindelijk resulteert dit weer in een groter succes van het individu.

Door te luisteren naar de behoeften van de dieren en van daaruit ons bedrijf verder te ontwikkelen, maken we gebruik van de specifiek kenmerken van deze prachtige dieren.