Grasland

Al onze percelen bestaan uit kruidenrijk grasland, De mineralensamenstelling zorgt voor een betere weerstand van het vee dan bijvoorbeeld Engels raaigras. Dat komt mede door klaversoorten, cichorei, smalle weegbree en duizendblad, een natuurlijke apotheek. Ook is dit grasland veel smakelijker.  Al onze graslanden zijn oude blijvende graslanden die al meer dan 25 jaar in productie zijn. Oude graslanden zorgen voor meer CO2 opslag, minder minerale verliezen en meer bodemleven. Een kwart van de biodiversiteit zit in de bodem. Door de grond zo min mogelijk te bewerken en met rust te laten blijft deze biodiversiteit in stand.

Onze graslanden worden alleen bemest met strorijke vaste mest en dat wat de herten zelf laten vallen. Strorijke vaste mest zorgt voor lossere grond, meer draagkracht, meer regenwateropslag, en meer organische stof in de bodem. Het niet toepassen van een zodenbemester zorgt voor minder droogtegevoeligheid, meer activiteit van stikstof vastleggende planten en meer bodemleven.

Wij gebruiken geen kunstmest, geen antibiotica en geen gewasbeschermingsmiddelen en houden hierdoor de smaak van ons hertenvlees puur en kwalitatief hoogwaardig.

De afgelopen jaren zijn we overgegaan van kuilvoer naar hooibouw. Hooi heeft een positieve invloed op diergezondheid, de mineralen huishouding, sporenelementen, weerstand, pens stimulatie en smakelijkheid.

Ruud Geerligs