Onze herten

Door te luisteren naar de behoeften van onze herten en van daaruit ons bedrijf verder te ontwikkelen, maken we gebruik van de specifiek kenmerken van deze prachtige dieren.

Onze herten leven jaarrond buiten in de weiden. Ze kunnen naar binnen in de potstal, maar maken daar alleen bij langdurige regen gebruik van. De kalveren blijven tot aan natuurlijk spenen rond 4 maanden bij de moederhinden in een familiekudde. Daarna gaan ze naar een eigen weide. De bokken leven het grootste deel van het jaar samen in de bokkenroedel. Als de bronst begint krijgen ze elk een eigen roedel om voor nakomelingen te zorgen.

Het rantsoen van onze herten bestaat uit vers gras, grashooi, natuurhooi, bladeren, takken, boombast, eikels, kastanjes en vruchten zodat wij de kwaliteit van ons hertenvlees kunnen garanderen. Veel mensen brengen boomvruchten, snoeibladeren en vruchten. In boomvruchten zit bijvoorbeeld tannine, een natuurlijk ontworm middel en zorgt voor minder uitstoot van ammoniak en methaan. In wilgenblad zit een natuurlijke penicilline.

De houtwallen langs de weiden zorgen voor beschutting, en zorgen voor een micro ecosysteem en veel zelf door de onze herten te browsen/scharrelen bladeren, takken en vruchten. Houtwallen gaan ook de verspreiding van ammoniak tegen.

Het onderhouden van struwelen, houtwallen en poelen binnen en buiten het bedrijf zorgen voor bladeren, dunne takken, bast en vruchten als geoogst voedsel in de stal. Vooral de bast is in trek. De houtsnippers van de niet te eten takken worden versnipperd en gebruikt als biomassa of als strooisel in de potstal. Volledig kringloop. Maaisel dat overblijft na het maaien en verschralen van natuurgebieden wordt gebruikt als strooisel in de potstal, aanvoer van biodiversiteit en organische stof.